شهربابک در یک نگاه
معرفي شهرستان شهربابک زادگاه بابك مؤسس سلسله ساسانيان  
قالب وبلاگ
لینک دوستان

معاون عمراني استانداري كرمان گفت: احداث شهرداري‌ها جديد موجب تحول و رشد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه خواهد شد. "جواد كمالي" روز يكشنبه در حاشيه آيين افتتاح شهرداري‌هاي خرسند و جوزم شهرستان شهربابک در گفت و گو با ايرنا افزود: تبديل دهستان‌ها به شهر نيز مي تواند رونق اقتصادي مناطق را فراهم كند. به گفته وي، احداث واحدهاي توليدي مختلف به منظور امور اقتصادي شهرها مي‌تواند راهي براي ايجاد اشتغال در هر منطقه‌اي باشد. كمالي، شهربابک را شهرستاني داراي پتانسيل‌هاي فراوان دانست و بيان كرد: شناخت استعدادهاي موجود در اين منطقه و استفاده بهينه از آن رشد وشكوفايي اقتصادي اين منطقه را به همراه خواهد داشت. وي ادامه داد: شهربابک به لحاظ وجود روستاي صخره‌اي ميمند از يک بعد جهاني و به لحاظ قرار داشتن بر مسير ترانزيتي، وجود استعدادهاي علمي و نيز وجود منابع و ذخاير فراوان معدني از بعد ملي داراي مزيت‌هاي فراواني است.


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

به گزارش مركز اورژانس شهربابك اين خانواده كه ساكن تهران بودند و جهت ديدار با اقوام خويش راهي شهربابك شده بودند با مراجعه به منزل مسكوني خويش در شهربابك اقدام به روشن نمودن بخاري گازي مي نمايند . كارشناسان علت مرگ اين خانواده را مسدود بودن دودكش بخاري اعلام كردند . بر اساس اين گزارش به دليل عدم استفاده از بخاري در مدت زماني طولاني كلاهك دودكش بر اثر لانه سازي پرندگان كاملاً مسدود شده و امكان خروج گاز وجود نداشته است كه متاسفانه در اين حادثه پدر خانواده به همراه همسر و فرزندش و همچنين فرزند يكي از اقــوامشان در اين حـــــادثه جــــان خود را از دست مي دهند .


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

 پاپَک پادشاه عظيم الشاني که اردشير دخترزاده او بودو او را بدان سبب اردشير بابکان گفتندي . (برهان ) . شاه عظيم بود که اردشير را بدان بازخواندند. (فرهنگ اسدي چ اقبال ) (اوبهي ). نام پادشاه پارس ، نبسه دخترين او را اردشير بابک خواندندي . (شرفنامه منيري ). نام پادشاه پارس که جد مادري اردشيربن ساسان است و به اين جهت اردشير را باو نسبت دهند و او پيش از سلطنت اردشير حکمراني داشته و شهربابک از بناهاي اوست و هنوز در حوالي کرمان معمور است . (آنندراج ) (انجمن آرا). نام پادشاهي که اردشير دخترزاده او بود. (غياث ).نام پدر اردشير ساساني . (فرهنگ شاهنامه دکتر شفق ص 34). فردوسي داستان بابک و ساسان را چنين آورده است :

چو زو [ نرسي ] بگذري نامدار اردوان

خردمند و باراي و روشن روان

چو بنشست بهرام از اشکانيان

ببخشيد گنجي بارزانيان

ورا خواندند اردوان بزرگ

که از ميش بگسست چنگال گرگ

ورا بود شيراز تا اصفهان

که داننده خوانديش مرز مهان

باستخر بد بابک از دست اوي

که تنين خروشان بد از شست اوي

... چو دارا برزم اندرون کشته شد

همه دوده را روز برگشته شد

پسر بد مر او را يکي شادکام

خردمند و جنگي و ساسان بنام

پدر را بدان گونه چون کشته ديد

سر بخت ايرانيان گشته ديد

از آن لشکر روم بگريخت اوي

بدام بلا برنياويخت اوي

به هندوستان در بزاري بمرد

ز ساسان يکي کودکي ماند خرد

برين همنشان تا چهارم پسر

همي نام ساسانش کردي پدر

شبانان بدندي و گر ساربان

همه ساله با درد و رنج گران

چو نزد شبانان بابک رسيد

بدشت آمد و سرشبان را بديد

بدو گفت مزدورت آيد بکار

که ايدر گذارد به بد روزگار

بپذرفت بدبخت را سرشبان

همي داشت با رنج روز و شبان

چو شد کارگرمرد آمد پسند

شبان سرشبان گشت بر گوسپند

شبي خفته بد بابک زودياب

چنان ديد روشن روانش بخواب

که ساسان به پيل ژيان برنشست

يکي تيغ هندي گرفته بدست

هر آن کس که آمد بر او فراز

بر او آفرين کرد و بردش نماز

زمين را بخوبي بياراستي

دل تيره از غم بپيراستي

بديگر شب اندر چو بابک بخفت

همي بود با مغزش انديشه جفت

چنين ديد در خواب کآتش پرست

سه آتش ببردي فروزان بدست

چو آذرگشسب و چو خراد و مهر

فروزان به کردار گردان سپهر

همه پيش ساسان فروزان بدي

به هر آتشي عود سوزان بدي

سربابک از خواب بيدار شد

روان و دلش پر ز تيمار شد

هر آن کس که در خواب دانا بدند

به هر دانشي بر توانا بدند

بايوان بابک شدند انجمن

بزرگان فرزانه و راي زن

چو بابک سخن برگشاد از نهفت

همه خواب يکسر بايشان بگفت

نهاده بدو گوش پاسخ سراي

پرانديشه شد زان سخن رهنماي

سرانجام گفت اي سرافراز شاه

بتاويل اين کرد بايد نگاه

کسي را که ديدي تو زينسان بخواب

بشاهي برآرد سر از آفتاب

ور ايدون که اين خواب ازو بگذرد

پسر باشدش کز جهان برخورد

چو بابک شنيد اين سخن گشت شاد

براندازه شان يک بيک هديه داد

بفرمود تا سرشبان از رمه

بر بابک آمد بروزدمه

بيامد شبان پيش او با گليم

برو جامه پشمين و دل پر ز بيم

بپرداخت بابک ز بيگانه جاي

بدر شد پرستنده و رهنماي

زساسان بپرسيد و بنواختش

بر خويش نزديک بنشاختش

بپرسيدش از گوهر و از نژاد

شبان زو بترسيد و پاسخ نداد

وزان پس بدو گفت کاي شهريار

شبان را بجان گر دهي زينهار

بگويم ز گوهرهمه هرچه هست

چو دستم بگيري به پيمان بدست

که با من نسازي بدي در جهان

نه در آشکارا نه اندر نهان

چو بشنيد بابک زبان برگشاد

ز يزدان نيکي دهش کرد ياد

که بر تو نسازم بچيزي گزند

بدارمت شادان دل و ارجمند

ببابک چنين گفت از آن پس شبان

که من پور ساسانم اي پهلوان

نبيره جهاندار شاه اردشير

که بهمنش خواند همي ياد گير

سرافراز پور يل اسفنديار

ز گشتاسب اندر جهان يادگار

چو بشنيد بابک فروريخت آب

از آن چشم روشن که او ديد خواب

بدو گفت بابک به گرمابه شو

همي باش تا خلعت آرند نو

بياورد پس جامه پهلوي

يکي اسب با آلت خسروي

يکي کاخ پرمايه او را بساخت

از آن سرشباني سرش برفراخت

مر او را بدان کاخ در جاي کرد

غلام و پرستنده برپاي کرد

بهر آلتي سرفرازيش داد

هم از خواسته بي نيازيش داد

بدوداد پس دختر خويش را

پسنديده و افسر خويش را.


موضوعات مرتبط: تاریـــخ شهربابـــک
[ دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، چهاردهمین دوره انتخاب کتاب سال استان کرمان و یازدهمین دوره معرفی پژوهش های برگزیده فرهنگی کرمان با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اساتید دانشگاه، هنرمندان، نویسندگان ، محققان و پژوهشگران کرمانی برگزار شد. در پایان مراسم بیانیه هیأت داوران در دو بخش انتخاب کتاب سال استان کرمان و معرفی پژوهش های برگزیده فرهنگی قرائت شد و نفرات برتر معرفی گردیدند. بر همین اساس در موضوع ادبیات و در بخش فرهنگ عامه و گویش شناسی؛ کتاب «ضرب المثل های شهربابک» نوشته زهرا حسینی موسی به عنوان اثر برتر شناخته شد.


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

ش‍‍ه‍رد‌ار ش‍‍ه‍رب‍‍اب‍ک‌ گ‍ف‍ت‌ : ط‍ي‌ س‍‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ 800 م‍ي‍ل‍ي‍ون‌ ري‍‍ال‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ س‍‍ام‍‍ان‍د‌ه‍‍ي‌ ت‍ر‌اف‍ي‍ک‌ ش‍‍ه‍ر‌ي‌ در ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌ه‍زي‍ن‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت. ح‍س‍ن‌ ‌ام‍ي‍ن‍‍ي‌ ب‍‍اب‍ک‌ روز ش‍ن‍ب‍ه‌ در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍‍ا ‌اي‍رن‍‍ا ن‍وس‍‍از‌ي‌ ب‍ي‍ش‌ ‌از 90 ت‍‍اك‍س‍‍ي‌ ف‍رس‍وده‌ ، پ‍ي‍گ‍ي‍ر‌ي‌ ‌اض‍‍اف‍ه‌ ش‍دن‌ 20 دس‍ت‍گ‍‍اه‌ ت‍‍اك‍س‍‍ي‌ ب‍‍ي‌ س‍ي‍م‌ و ت‍ح‍وي‍ل‌ 16 دس‍ت‍گ‍‍اه‌ ت‍‍اك‍س‍‍ي‌ ب‍‍ي‌ س‍ي‍م‌ ب‍ه‌ ن‍‍اوگ‍‍ان‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ش‍‍ه‍ر‌ي‌ ر‌ا ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ‌اق‍د‌ام‍‍ات‌ و‌اح‍د ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ش‍‍ه‍رد‌ار‌ي‌ ش‍‍ه‍رب‍‍اب‍ک‌ ذك‍ر ك‍رد. و‌ي‌ س‍‍اخ‍ت‌ و ‌اف‍ت‍ت‍‍اح‌ ش‍‍ه‍رک‌ ت‍ر‌اف‍ي‍ك‍‍ي‌ در ك‍‍ان‍ون‌ ‌ام‍‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍‍ي‌ (ره‌ )، س‍‍اخ‍ت‌ و ن‍ص‍ب‌ ت‍‍اب‍ل‍و‌ه‍‍ا‌ي‌ ر‌ا‌ه‍ن‍م‍‍اي‍‍ي‌ ش‍‍ه‍ر‌ي‌ و ن‍ص‍ب‌ چ‍ر‌ا‌غ‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ر‌ا‌ه‍ن‍م‍‍ا‌ي‌ ‌ه‍وش‍م‍ن‍د در گ‍ل‍وگ‍‍اه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ت‍ر‌اف‍ي‍ك‍‍ي‌ ر‌ا ‌از دي‍گ‍ر ف‍‍ع‍‍ال‍ي‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ش‍ده‌ در ح‍وزه‌ ت‍ر‌اف‍ي‍ك‌ ش‍‍ه‍ر‌ي‌ ش‍‍ه‍رب‍‍اب‍ک‌ ب‍رش‍م‍رد. م‍‍ه‍ن‍دس‌ ‌ام‍ي‍ن‍‍ي‌ ب‍‍ابک‌ ب‍ي‍‍ان‌ د‌اش‍ت‌ : ب‍ر‌ا‌ي‌ ن‍ص‍ب‌ چ‍ر‌ا‌غ‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ي‍‍اد ش‍ده‌ در چ‍‍ه‍‍ار ر‌اه‌ ‌اص‍ل‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ب‍‍ال‍‍غ‌ ب‍ر 180 م‍ي‍ل‍ي‍ون‌ ري‍‍ال‌ ‌ه‍زي‍ن‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . و‌ي‌ ‌از ن‍ص‍ب‌ چ‍ر‌ا‌غ‌ ر‌ا‌ه‍ن‍م‍‍ا در ي‍ك‍‍ي‌ دي‍گ‍ر ‌از چ‍‍ه‍‍ارر‌اه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ا ‌ه‍زي‍ن‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ب‍‍ال‍‍غ‌ ب‍ر 80 م‍ي‍ل‍ي‍ون‌ ري‍‍ال‌ خ‍ب‍ر د‌اد. و‌ي‌ ن‍ص‍ب‌ ت‍‍اب‍ل‍و‌ه‍‍ا‌ي‌ ش‍‍ه‍ر‌ي‌ ر‌ا ‌اق‍د‌ام‍‍ي‌ ض‍رور‌ي‌ د‌ان‍س‍ت‌ و ‌اف‍زود: 21 پ‍‍اي‍ه‌ ت‍‍اب‍ل‍و ر‌ا‌ه‍ن‍م‍‍ا‌ي‌ ش‍‍ه‍ر‌ي‌ ط‍ي‌ س‍‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ت‍‍ه‍ي‍ه‌ و ن‍ص‍ب‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

متن کل خبر : نوشابه های رژیمی به جای قند معمولی، دارای قندهای (شیرین کننده) مصنوعی هستند که فاقد کالری می باشند.
اخیرا یکی از تحقیقات نشان داده است که مصرف نوشابه‌های گازدار رژیمی نه تنها موجب کاهش وزن نمی‌شوند، بلکه افزایش وزن را نیز به دنبال خواهند داشت.
این یافته‌ها نتیجه 8 سال کار "شارن فاولر" و همکارانش در سان آنتونیو می‌باشد.

گروه فاولر 1550 فرد 25 تا 64 ساله را به مدت 8 سال تحت بررسی قرار دادند. در این مطالعه، به تعدادی از افراد نوشابه های رژیمی و به عده ای دیگر نوشابه گازدار معمولی دادند. از 622 نفر شرکت کننده‌ در این مطالعه که در شروع بررسی وزن طبیعی داشتند، حدود یک سوم شان، دچار اضافه‌ وزن یا چاقی شدند.
نوشابه‌های رژیمی بیشتر، افزایش وزن بیشتر

فاولر می گوید: " بر اساس این مطالعه دریافتیم که همه نوشابه های گازدار معمولی موجب چاقی می شوند که این طبیعی است. ولی آنچه ما را بسیار متعجب کرد این بود که مصرف کنندگان نوشابه های رژیمی، بیشتر از افرادی که نوشابه های معمولی می خوردند، دچار اضافه وزن شدند."

خطر اضافه وزن یا چاقی برای کسانی که به طور منظم نوشابه معمولی می‌خوردند، بر اساس مقدار نوشابه مصرفی به شرح زیر بود:

26 درصد برای نصف قوطی در روز

4/30 درصد برای نصف تا یک قوطی در روز

8/32 درصد برای یک تا دو قوطی در روز

2/47 درصد برای بیشتر از دو قوطی در روز

این مقدار برای کسانی که نوشابه‌های رژیمی می‌خوردند، به ترتیب زیر بود:

5/36 درصد برای تا نصف قوطی در روز

5/37 درصد برای نصف تا یک قوطی در روز

5/54 درصد برای یک تا دو قوطی در روز

1/57 درصد برای بیشتر از دو قوطی در روز
هم لیوان و هم بشقاب

فاولر متوجه شد مطالعاتی از این قبیل، ثابت نمی ‌کند که نوشابه‌های رژیمی موجب چاقی می ‌شوند. اما او گفت این داده ها نشان می‌ دهد ارتباطی بین مصرف نوشابه های رژیمی و چاقی وجود دارد.
پیتزا و نوشابه رژیمی
لِسلی بونسی متخصص تغذیه این گونه می ‌گوید:"شما نباید فقط به آنچه که می نوشید توجه کنید، بلکه باید به آنچه که در بشقاب غذایتان وجود دارد نیز، توجه داشته باشید."
بونسی می‌گوید: "مردم اغلب اوقات مصرف نوشیدنی‌های رژیمی را با اجرای رژیم های لاغری صحیح اشتباه می‌گیرند، یعنی برای کاهش وزن یا جلوگیری از چاقی به جای نوشابه های معمولی، نوشابه های رژیمی می خورند، در حالی که مشکل اصلی چاقی مردم، مصرف نوشابه‌ها نیست، بلکه مقدار و نوع رژیم غذایی آنهاست."
شما نمی ‌توانید هر نوع و هر مقدار غذایی که می خواهید بخورید و ادعا کنید که چاق نخواهید شد، چون نوشابه رژیمی مصرف می کنید.
اگر شما هیچ کار دیگری برای لاغر شدن انجام ندهید (مثل ورزش کردن و اجرای رژیم لاغری) و فقط نوشابه‌های رژیمی را به جای نوشابه‌های معمولی، مصرف کنید، وزنی از دست نخواهید داد.
بدن ما گول نمی خورد
مطالعات جدید نشان می دهد موش‌های آزمایشگاهی که با قندهای مصنوعی (بدون کالری) تغذیه می‌شدند، نسبت به آنهایی که با قند معمولی تغذیه می‌شدند، اشتیاق بیشتری به خوردن داشتند.

بر اساس این مطالعات فاولر می گوید: "وقتی شما چیزی می خورید که مزه آن مانند غذاهای پُرکالری (مثل قند و شکر) می ‌باشد، اما کالری ندارد(مثل قند مصنوعی)، بدن شما به دنبال آن کالری بالاست، اما چیزی دریافت نمی‌کند."

بونسی می‌ گوید: "بدن ما باهوش تر از آن است که فکر می ‌کنیم. مردم فکر می‌ کنند که می ‌توانند بدن خود را فریب دهند، ولی اینگونه نیست. اگر شما آن مقدار کالری را که به بدن خود قول داده‌اید، به آن نرسانید، احتمالا بدن ‌تان این عمل را با درخواست کالری بیشتر، تلافی خواهد کرد. در حقیقت به نظر می‌ رسد که مصرف نوشابه‌ های رژیمی، موجب تحریک اشتها می‌ شود، در نتیجه بیشتر خواهید خورد."
مریم مرادیان نیری- کارشناس علوم تغذیه
منبع: http://www.parsiteb.com

[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]
در گرامیداشت سالروز شهدای کربلای 5 ویاد خاطر شهدای غزه طی مراسمی از 128 نفر جانباز و92 نفر همسر جانباز فرهنگی شهر بابک در محل کانون امام ره تجلیل ولوح تقدیر رِِِِییس سازمان آموزش وپرورش به آنان اهداء شد

موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

علی صابری ریسه، متولد مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو، دانش آموخته کاردانی متالورژی می باشد ، وی به سبب علاقه به فلسفه هم اکنون در دوره کارشناسی این رشته مشغول به تحصیل است .شعر او با تکیه بر مبانی فلسفی شوری شاعرانه را نیز به همراه دارد. باچهار طرح از او میزبان شماییم.

 

  بزرگترن پارادكس ادبي..

                              من.....

                          عاشق....توام !!!

....................................................................................

يك شب تمام ستاره ها شمردم!...

                                         يك... تو ...!

                                                    دو ...تو...!

                                                                  تو...تو...تو.....!

................................................................

ما بجز قطره اشكي  كه خدا.....

                        ....... وقت تنهايي خود ريخت

                                                            چه ايم!!؟؟

...................................................................................

بی تو باید

          تسلیت گفت

                     درگذشت.....

                          ثانیه ها را !


موضوعات مرتبط: شاعران شهربابک
[ شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]
زنگ مقاومت و حمایت از کودکان و مردم مظلوم غزه با حضور مکی آبادی فرماندار، مؤمنی مدیر آموزش و پرورش روز سه شنبه در مدرسه پسرانه معلم شهربابک نواخته شد.

زنگ مقاومت و حمایت از کودکان و مردم مظلوم غزه با حضور مکی آبادی فرماندار، مؤمنی مدیر آموزش و پرورش در مدرسه پسرانه معلم شهربابک نواخته شد.

در این مراسم پس از سخنان مؤمنی مدیر آموزش و پرورش دانش آموزان با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم اسرائیل حمایت خود را از مردم مظلوم غزه و خصوصاً کودکان و دانش آموزان اعلام کردند.

 


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

اگر شهروندان در کارها مشارکت نداشته باشند نسبت به سرنوشت شهر بیگانه می شوند و این آغاز شکست یک مدیر شهری است (سايت شهرداري شهربابك )

در هفته بعد از برگزاري همايش گنجهاي پنهان اين وبلاگ مطلبي را منتشر كرد تحت عنوان در حاشيه برگزاري همايش گنجهاي پنهان . كه اين مطلب توسط نشريه بابك زمين نيز چاپ و منتشر شد . در همين جا وظيفه خود مي دانم ازطرف تمامي وبلاگ نويسان شهربابك از  مديريت فهيم و بزرگوار هفته نامه بابك زمين كه  در جهت حمايت از وبلاگ نويسان و توسعه فرهنگ نقد و نقد پذيري در شهرستان تلاش بسياري نموده اندتشكر نمايم .

دوست عزيزي نيز در پاسخ به مطلب اين وبلاگ تحت عنوان نقدي بر يك حاشيه  جوابيه اي به بابك زمين ارسال نمودند كه براي اينجانب بعنوان مدير وبلاگ باعث خوشحالي و خرسندي مي باشد و بي شك توجه به وبلاگها  عزم وبلاگ نويسان را جهت ادامه كار دوچندان مي كند .

 نقد اين دوست عزيز نشان مي دهد كه ايشان اين مطلب را با دقت مطالعه نكرده اند گرچه  هفته نامه بابك زمين هم بخشهايي از آن را   حذف نموده اند .

اما در پاسخ به نويسنده اين نقد بايد بگويم كه نه تنها تلاش و همت برگزاركنندگان اين همايش مورد شك وترديد قرار نگرفته بلكه از آنها تقدير هم شده است واز طرفي در  اين مطلب به كمبودها و كاستي هايي اشاره شده كه زحمت 4 ماه همه عزيزاني كه براي برگزاري اين همايش تلاش كرده اند را تحت الشعاع قرار مي دهد . و نقدهاي اين وبلاگ همواره با ارائه راهكار بوده و از آنجا كه شهردار محترم در سايت اينترنتي شهرداري در قسمتي از پيام خود آورده اند   از پيشنهاد وانتقادات سازنده وبحق تمام مسئولين ، نخبگان ، دانشجويان ، دانش آموزان استقبال ٬  وتمام مردم فهيم اين شهر را به ياری می طلبيم.

 لذا مديريت وبلاگ شهربابك در يك نگاه علاوه بر نقد كمبود ها و كاستي ها همواه با  ارائه راهكار و پيشنهاد سازنده از پيام شهردار استقبال نموده  . و از آنجا كه اكثر جلسات وهمايش ها در كانـــون امام بر گزار مي شود و اكثر سخنرانان شركت كننده در اين همايش از شهرهاي دور و نزديك دعوت مي شوند لذا تك تك اين افراد معرف شهر ما در ديگر نقاط خواهند بود . و مطمئناً اگر مهماني وارد خانه شما شود از او در بهترين اتاق منزل خويش پذيرائي ميكنيد . لذا بطور خلاصه در 7 بخش توضيحاتي را خدمت شما ارائه مي نمايم .

1-  شهرداري با توجه به بودجه و درآمد سالانه خود بايد اولويت هزينه نمودن اين درآمد را به مراكزي اختصاص دهد كه مورد استفاده مهمانان ٬ مسافران و عموم مردم قرار مي گيرد . نه مثل گوشت قرباني در گوشه و كنار شهر بصورت پراکنده و با اعمال سليقه افراد هزينه شود . و از طرفی با انجام کار کارشناسی از هدر دادن درآمد شهرداری جلوگیری نماید. و به عبارتی یک شهر آباد بهتراز صد شهر خراب است .

 2-  مديريت صحيح مي تواند يك شهرداري نيازمند رابا توجه به ماشين آلات و امكاناتي را كه در اختيار دارد به شهرداري درآمد زا تبديل نمايد . نه اينكه در پرداخت حقوق كارگران خود بماند .

3-  دربخش عوارض اگر شهرداري در قبال دريافت عوارض و صدور پروانه ساختمان به ازاي هزينه اي كه از هر فرد دريافت مي كند 50درصد همان مبلغ را به همان فرد خدمات بدهد مردم براي پرداخت عوارض از يكديگر سبقت ميگيرند .و از طرفي شهرداري بايد بدنبال دريافت عوارض از معادن و كارخانجات باشد عوارضي كه مجوز قانوني نيز براي دريافت آنها صادر شده اما شهرداري در جذب آن ناتوان بوده .

4- كاشت تعدادي درخت و موزائيك فرش پياده رو ميليون ها دلار بودجه نمي خواهد يك ذره همت مي خواهد و مديراني با ذوق  

5- لازم نيست پول فروش قبر راجهت روشنايي پاركها هزينه كنيد .  در همان بهشت زهرا هزينه كنيد تا مردم جهت برگزاري مراسم اموات خويش در عذاب نباشند . هزينه برق مصرفي پاركها به عهده اداره برق مي باشد و اداره برق فقط پول فروش امتيازاوليه برق  را ازشهرداري دريافت مي كند .

6- قرار نشستن جمعيت يكصد هزار نفري شهربابك هم مي تواند در ريگ سفيد و دشت ريواس باشد هم در چمن و پارك و فضاي سبز . اگر در تابستان يك شب به سقاخانه آمده باشيم نياز مردم را به فضاي سبز را درك خواهيم كرد .

7- دوست عزيز با بغض و كينه نمي توان براي عمران و آباداني شهر نوشت نمي توان انتظار پيشرفت و آباداني شهررا داشت اما اگر ما از روي بغض و كينه مي نويسيم شما از روي بغض و كينه نخوانيد . و باور كن اگر بخواهيم تمام اگرها ممكن مي شود باور كن .

در پايان چنانچه  مديريت محترم  هفته نامه بابك زمين صلاح مي داند جهت تنوير افكار عمــــومي جوابيه را د رشماره بعدي نشريه خود منتشر نمايند

مدیر وبلاگ شهربابک در یک نگاه

 


موضوعات مرتبط: از گوشه و کنار شهر
[ چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

تأثيري كه درختان و پوششهاي فضاي  سبز بر محيط زيست و زندگي انسانها مي گذارد بر كسي پوشيده نيست علاوه بر نقش تصفيه و پالايش هوا نقشي كه بر آرامش رواني و بالا بردن سطح روحيه انسانها مي گذرد انكار ناپذير است .و از طرف ديگر يكي از عواملي كه مي تواند مردم جامعه صنعتي را چه در محيط كارخانه ها و چه در شهر ها و محيط هاي صنعتي سالم نگاه دارد ورزش كردن است. بدنبال سلامتي افراد ، ارتقاء سطح بهره وري ايجاد خواهد شد كه پيشرفت كمي و كيفي كار بدليل بهبود وضعيت روحي افراد و ارتقاء سطح توانمندي آنها حادث مي شود. و در بخش درمان نیز از اختصاص بخش اعظم درآمد خانوارها به درمان بسیاری ار بیماریهایی که ریشه آن در کم تحرکی زندگی ماشینی امروز است  جلوگیری خواهد کرد .

هدف از مقدمه فوق اشاره به نقش درختان و فضاي سبز به همراه ورزش در زندگي امروز بشر است واقعيتي كه در جامع شهرنشيني و ماشيني امروز كمتر به آن توجه مي شود .

در حال حاضر در شهربابك تنها يك استاديوم ورزشي وجود دارد كه حداقل بيش از 40 سال از زمان احداث آن مي گذرد . اين استاديوم ورزشي بيش از 100 هكتار زمين را به خود اختصاص داده و در زمانهاي مختلف بخشهايي به آن افزوده شده است . اما چرا اين استاديوم كه بايد محلي براي ورزش و نشاط شهروندان و جوانان باشد محيطي مرده و متروكه به نظر مي رسد . از ورودي آن كه شروع كنيم تا انتهاي  آن هرگز حال و هواي يك محيطي ورزشي و شاداب  را ندارد . اگر تمام صد هكتار اين ورزشگاه را بنگري هرگز  اثري از درخت و فضاي سبز نمي بيني مگر زمين چمن كه فقط اسم آن زمين چمن است .

رياست محترم اداره تربيت بدني شهرستان  شهربابك و مسئولين محترم

نداشتن بودجه و اعتبار دليل قابل قبولي براي وضعيت كنوني تنها استاديوم ورزشي شهربابك نيست . شما در اين استاديوم مكانهاي مطلوبي همچون استخر شناي سرپوشيده ٬ سالن كشتي ٬ سالن بسكتبال و واليبال و گل كوچك و ...... كه حداقل نيازهاي ورزشي شهروندان مي باشد را داريد اما فضا و محوطه استاديوم ورزشي متاسفانه به گونه اي مي باشد كه ورزشكاران و شهروندان به ندرت و يا از روي اجبار وارد استاديوم ورزشي مي شوند .و متاسفانه مهمانان تيم هاي ورزشي كه از ساير شهرستانها دعوت مي شوند نيز بايد اين وضعيت نامطلوب را نظاره گر و مبناي برداشت خود از وضعيت كل شهرستان نمايند  رياست محترم اداره تربيت بدني شهربابك از انجا كه شما جواني پر شور و مديري لايق مي باشيد به راحتي و   با اتخاذ روشهاي زير و با بودجه اندك و كمك گرفتن از ورزشكاران و مسئولين  به راحتي مي توانيد روح ٬نشاط و شادابي را به اين مجموعه ورزشي به ارمغان آوريد . به گونه اي كه هميشه استاديوم ورزشي شهربابك شاهد حضور جوانان ٬ ورزشكاران و حتي خانواده هاي شهربابكي باشد .

1-  ديوار ورودي ورزشگاه را  كه در حاشيه بلوار هفت تير قراردارد را به  تيمهاي ورزشي واگذار و با دادن طرحهاي شاداب و متناسب با ورزش اجازه رنگ آميزي و تبليغات ديواري را به هر تيم واگذار كنيد .

2-   با پيگيري وهمكاري با شهرداري پياده رو جلو استاديوم را موزائيك فرش و درختكاري نمائيد

3-  از هم اكنون با برنامه ريزي مناسب درختكاري تمام محوطه استاديوم ورزشي را به تيمهاي ورزشي ٬شركتها و مدارس و اگذار و در اسفند ماه سال جاري  اين كار به سرانجام برسانيد  تا علاوه بر استفاده   تماشاچيان و ورزشكاران از سايه دلنشين درختان  . محيط ورزشگاه نيز از وضعيت خشك و بي روح کنونی  به محيطي شاداب و جذاب تبديل شود

4-  دربهاي ورودي سالنهاي ورزشي را رنگ آميزي نمائيد و تابلو مربوط به هر رشته ورزشي را در ورودي سالن هاي ورزشي نصب نمائيد .

5-  اگر بودجه كافي جهت بتون و يا موزائيك فرش ورودي سالنهاي ورزشي را نداريد با استفاده از سيليس و يا شن٬  ورودي سالنها را از اين وضعيت خاكي و ناهموار نجات دهيد .

6-  باتوسعه محيط هاي ورزشي كم هزينه مثل واليبال ٬ تنيس روي ميز  در محوطه بيرون سالنها و فضا هاي خالي و همچنين  ايجاد فضاي سبز مناسب در كنار آنها زمينه حضور خانواده ها را نيز فراهم آوريد .

7-  با نصب تابلو و روشنايي مناسب در معابر و ورودي سالنهاي ورزشي و همچنين با نصب چند برج نور مشكل روشنايي استاديوم ورزشي  را حل نمائيد .

8-   با احداث پيست دوچرخه سواري شهروندان را تشويق به استفاده از دوچرخه نمائيد .

۹- در دراز مدت با فروش زمینهای تجاری که در حاشیه بلوار پانزده خرداد قراردارد اقدام به تجهیز ورزشگاه نمائید.

 

 


موضوعات مرتبط: از گوشه و کنار شهر
[ دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

معاون وزير راه و ترابري گفت: توسعه و پيشرفت اقتصادي بدون توسعه حمل و نقل در هيچ بخشي امكان‌پذير نخواهد بود. "محمدرضا برزگر" روز يكشنبه در حاشيه افتتاح عمليات احداث محور شهربابک به انار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: حمل و نقل يكي از مباحث مهم و تاثيرگذار در رونق اقتصادي تمامي كشورها محسوب مي‌شود. وي اقدامات دولت نهم را در زمينه راههاي كشور بسيار مطلوب ارزيابي كرد و اظهار داشت: دولت در بحث زيرساخت‌هاي توسعه حمل و نقل اقدامات ارزشمند و زيادي انجام داده است. وي از تخصيص ‪ ۳۰۰‬ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي به منظور دو بانده كردن محور ‪ ۴۳‬كيلومتري شهرستان شهربابک به انار خبر داد. معاون وزير راه و ترابري تاكيد كرد: اين محور از اهميت و حساسيت خاص اقتصادي برخوردار بوده به نحوي كه تردد بيشتر كالاهاي وارداتي و صادراتي از آن صورت مي‌پذيرد. وي در پايان اظهار داشت: ترافيک بالا، باريک بودن مسير و بروز تصادفات بي‌شمار اين محور با دوبانده شدن آن برطرف خواهد شد.


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

عمليات اجرايي باند دوم محور شهرستان شهربابک به انار عصريكشنبه باحضور معاون وزير راه و ترابري آغاز شد. نماينده مردم شهرستان شهربابک در مجلس شوراي اسلامي دراين رابطه به‌ايرنا گفت:عمليات ‪ ۴۳‬كيلومتري باند دوم محور شهربابك به انار از امروز به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود. " مهندس مصطفي رضاحسيني" افزود: اين محور با ‪ ۳۰۰‬ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات ملي انجام خواهد شد. وي با اشاره به وجود ‪ ۸۰‬روستا در حاشيه اين محور بيان كرد: تردد موتور سواران محلي و كم عرض بودن محور متاسفانه در گذشته باعث بروز تصادفات، كشته و مجروح شدن بسياري از شهروندان شده است. وي با اشاره به ترانزيت بودن محور شهربابک به انار گفت: روزانه ‪ ۲۵‬هزار كاميون در اين محور تردد مي‌كنند كه اين مساله خود باعث رونق اقتصادي منطقه نيز شده است. رضاحسيني از ‪ ۴۳‬كيلومتر انتهايي مسير شهربابک به انار به عنوان حلقه مفقود شده محور تهران به بندرعباس ياد كرد و افزود:احداث اين باند همچنين باعث جذب سرمايه‌گذاران اقتصادي به شهرستان شهربابک خواهد شد.


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]
معاون انساني سازمان محيط زيست گفت: اجباري شدن استاندارد نصب سيستم كيسه هوا همچنين ترمز "اي بي اس" در خودروها توسط كميسيون زيربنايي دولت تصويب شد.

حسن اصيليان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: يكي از مصوبات كميسيون زيربنايي دولت استاندارد كردن ترمزهاي "اي بي اس" است كه پس از ابلاغ دولت اجرايي خواهد شد.
وي با بيان اين‌‌كه استاندارد كردن ترمزهاي ضد قفل در كميسيون زيربنايي دولت تصويب شده است، تأكيد كرد: اين موضوع پس از ابلاغ دولت اجباري مي‌شود؛ به گونه‌اي كه ديگر تمامي خودروها بايد به اين سيستم مجهز شوند.
معاون انساني سازمان محيط زيست افزود: همچنين استاندارد نصب سيستم كيسه هوا در خودروها از ديگر مصوبات كميسيون زيربنايي دولت است كه به موجب آن و پس از ابلاغ دولت استاندارد نصب سيستم كيسه هوا در تمامي خودروها اعمال شود.
اصيليان گفت: در حال حاضر تمامي خودروهاي داخلي مجهز به اين سيستم نيستند و در واقع خريدار بايد هزينه‌اي را پرداخت كند تا به صورت سفارشي كارخانه مورد نظر اقدام به نصب كيسه هوا كند.
وي تأكيد كرد: دستورالعمل‌هاي استانداردهاي نصب كيسه هوا و قفل ترمز آماده شده است و پس از ابلاغ دولت توسط موسسه استاندارد به تمامي خودروسازان براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
اصيليان گفت: يكي از موضوعات اجباري كردن استاندارد ايمني در رابطه با دستگاه‌هاي گاورنر فشار است كه عمدتا بر روي دستگاه‌هاي گاز سوز نصب مي‌شود، اگر فشار گاز كم باشد مي تواند آن را تنظيم كند به طوري كه باعث توليد co كمتري مي‌شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر نصب اين دستگاه‌ها بر بخاري هاي بدون دود كش از قبل اجباري بوده است كه با توجه به مصوبات كميسيون زيربنايي پس از ابلاغ دولت بقيه تجهيزات گازسوز نيز اجباري خواهد شد.
معاون انساني سازمان محيط زيست اظهار داشت: در جلسه كميسيون زيربنايي دولت استاندارد سازي دستگاه گاورنري مطرح شد كه توليد كننده‌ها مورد استفاه قرار مي‌دهند اگر اين دستگاه‌ها بر اساس استانداردهاي مورد نظر توليد نشوند، مشكلاتي را ايجاد مي‌كند.

اصيليان گفت: از آنجايي كه نصب اين دستگاه‌ها بر روي وسايل گازسوز مانع از افزايش توليد آلايندگي مي‌شود، بايد ساخت اين دستگاه‌ها بر اساس استانداردهاي موجود صورت پذيرد.
وي افزود: دستور العمل توسط موسسه استاندارد تهيه شده است كه پس از ابلاغ دولت به تمام توليد‌كننده‌ها به زودي اجرايي مي‌شود.
[ دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

يکي از شاعران شهرستان شهربابک موفق به کسب عنوان در همايش کشوري «سوختگان وصل» شد. افسر فاضلي شهربابکي شاعره اين شهرستان در هفتمين همايش دفاع مقدس با عنوان «سوختگان وصل» موفق به کسب عنوان برگزيده همايش گرديد. هفتمين همايش دفاع مقدس با عنوان «سوختگان وصل» سوم دي ماه جاري از سوي دفتر ادبيات و هنر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و با حضور جمعي از مسؤولان کشوري، شاعران ، هنرمندان و خانواده هاي شاهد و ايثارگر در تالار علامه اميني تهران برگزار شد. بيش از يک هزار اثر از سراسر کشور به دبيرخانه اين همايش ارسال شده بود که براساس رأي هيأت داوران 30 شاعر بدون رتبه بندي به عنوان شاعران برگزيده معرفي شدند. 


موضوعات مرتبط: شاعران شهربابک
[ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

دومين جلسه کميته فرهنگي ستاد دهه فجر شهربابک برگزار شد. در اين جلسه قاسمي نسب، رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهربابک در سخناني گفت: در حال حاضر در استانه سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي؛ مهمترين وظيفه ما آگاهي و تعميق شناخت نسل جوان نسبت به اصول ، مباني و ارزشهاي انقلاب است. وي ادامه داد: هدف از برگزاري کميته هاي فرهنگي و هنري و مذهبي به صورت متمرکز در اين شهرستان تمرکز و مديريت مطلوب تر و جلوگيري از موازي کاري و تداخل برنامه هاي نهادها و دستگاههاي دولتي است. در ادامه جلسه کميته فرهنگي و هنري ستاد دهه فجر شهربابک در خصوص نحوه ي برگزاري برنامه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بر اين اساس غبارروبي گلزار شهدا، ديدار با خانواده شهدا، برپايي مسابقه کتابخواني و برگزاري محفل شبي در محضر قرآن از جمله برنامه هايي است که در اين جلسه مورد تصويب قرار گرفت.


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

به گونه ماه

نامت زبانزد آسمان ها بود

و پیمان برادری ات

          با جبل نور

چون آیه های جهاد

        محکم

تو آن راز رشیدی

که روزی فرات

       بر لبت آورد

و ساعتی بعد

در باران متواتر پولاد

بریده بریده

      افشا شدی

و باد

     تو را با مشام خیمه گاه

               در میان نهاد

و انتظار در بهت کودکانه حرم

    طولانی شد

تو آن راز رشیدی

که روزی فرات

    بر لبت آورد

و کنار درک تو

    کوه از کمر شکست

شاعر : سید حسن حسینی وبلاگ انجمن شعر شهربابک

[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]
از چهارشنبه آينده، فعاليت بي‌بي‌سي فارسي با بودجه يكساله 23 ميليون دلاري آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در پي فعاليت شبكه بي‌بي‌سي عربي، بخش فارسي زبان شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي از روز چهارشنبه آينده شروع‌ به‌كار مي‌كند.
اين شبكه با سرمايه 15 ميليون پوندي (حدود 23 ميليون دلار) كار خود را شروع مي‌كند.اين سرمايه اختصاص به گردش كار يك ساله شبكه دارد.
در اولين قدم شبكه فارسي زبان بي‌بي‌سي روزي هشت ساعت برنامه پخش مي‌كند كه تلفيقي از اخبار و برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنري است.
اين شبكه علاوه بر ايراني‌ها، فارسي زبانان افغانستان (حدود 20 ميليون نفر) را هم هدف قرار داده است.

شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي در حالي در پي فعاليت 68 ساله شبكه راديويي آن و فعاليت چند ساله سايت فارسي زبان اينترنتي آغاز به كار مي‌كند كه از سوي مسئولان كشورمان، همكاري خبرنگاران داخلي با اين شبكه غيرقانوني اعلام شده است.
[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

مسابقات دانش آموزی دختر مرحله آموزشگاهی شهربابک با شرکت 770 نفر در رشته های والیبال، بسکتبال، هندبال،تنیس روی میز، بدمینتون، شطرنج، امادگی جسمانی و دومیدانی به مدت 20 روز در سالنهای تربیت بدنی، کانون امام (ره) و دبیرستان مهدیه برگزار  شد

اعلام نتایج در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]
با کاهش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني، فرآورده‏هاي نفتي از جمله بنزين نيز نزديک به 50 تا 60 درصد ارزانتر شدند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در اواسط هفته جاري، در حالي وزير نفت و معاون کهنه‏کارش در پاسخ خبرنگاران، بنزين آزاد چهارصد توماني را منصفانه خواند که به گزارش شانا، قيمت منطقه‏اي اين کالا با وجود افزايش 48 دلار و 16 سنتي به ازاي هر تن بنزين بدون سرب، 365 دلار و 33 سنت در بازار خليج‏فارس داد و ستد می شود، که با در نظر گرفتن اینکه هر دلار آمريکا 987 تومان باشد بهاي هر ليتر بنزين بدون سرب در بازار خليج‏فارس، معادل 463 تومان بوده است.

بنا بر اين گزارش، هر چند به گفته ترکان، معاون برنامه‏ريزي وزير نفت، در آغاز سال جاري شمسي، قيمت هر تن بنزين بدون سرب در بازارهاي جهاني از جمله خليج فارس، فراتر از يک هزار و دويست دلار هم رفت، اما بايد توجه کرد که با آغاز بحران مالي در آمريکا و سقوط برق‏آساي قيمت نفت خام و فرآورده‏هاي آن در چند ماه اخير سبب شد تا قيمت هر تن بنزين بدون سرب (بنزين سوپر) بين 430 دلار تا 310 دلار در نوسان باشد که با توجه به اين که اگر قيمت هر تن بنزين بدون سرب را در دوران رکود چهارصد دلار و در دوران رونق، حدود هزار دلار محاسبه کنيم و با احتساب ميانگين وزني آنها به طور ميانگين ـ در چند ماهي که از سال جاري گذشته است ـ هر تن بنزين بدون سرب، همانگونه که ترکان اعلام نمود؛ حدود هفتصد دلار براي دولت هزينه داشته است؛ اين به معناي آن است که هر ليتر بنزين با احتساب نرخ ارز شناور که بين 980 تا 1100 تومان متغير باشد در حدود ليتري 530 تومان براي دولت هزينه داشته است.
 
از سوی دیگر با احتساب اینکه در ماه های باقیمانده تا پایان سال انتظار افزایش چشمگیری در قیمت بنزین نمی رود و با فرض در نظر گرفتن قیمت امروز در بازار خلیج فارس یعنی همان 600 دلار به ازای هر تن بنزین بدون سرب ، معادل لیتری 430 تومان – که پایدار ماندن این قیمت نیز غیر محتمل به نظر می رسد- و با احتساب هزینه حمل و نقل و سایر هزینه های پخش از یک سو و فروش این کالا با قیمت یارانه ای لیتری 150 تومان و آزاد 550 تومان دلایلی هستند که موجب  می شوند موضع گیری های مردم و رسانه ها مبنی بر عادلانه نبودن قیمت انرژی در کشور قوت بگیرد.

همچنين با توجه به گزارش شرکت ملي پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران در پانزده روز نخست ماه جاري، روزانه به طور متوسط 9/64 ميليون ليتر بنزين و 5/94 ميليون ليتر گازوئيل در کشور مصرف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که روزانه به طور متوسط 6/57 ميليون ليتر بنزين مصرف شده است از 67/12 درصد رشد برخوردار بوده است. اين در حالي است که مصرف گازوئيل نزديک به 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. و اگر مدت باقیمانده تا پایان سال را 90 روز فرض کنیم تا پایان سال جاری در حدود 3/4 میلیون تن بنزین مصرف خواهد شد. این در حالی است که،اکبر ترکان در روز يکشنبه، پانزدهم دی ماه در نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران اعلام کرده بود: مجموع بودجه واردات بنزين و نفت گاز 3/3 ميليارد دلار پيش‏بيني شده بود، اما پيش‏بيني مي‏شود که اين رقم تا پايان سال به بيش از 7/5 ميليارد دلار برسد.

وی همچنین پيشتر مدعي شده بود که عدم سهميه‏بندي گازوئيل، ديرکرد در اجراي طرح هوشمند گازوئيل، ثابت ماندن قيمت اين فرآورده، افزايش سهميه‏ ماهيانه خودروهاي شخصي از 100به 120 ليتر و ناموفق بودن طرح هاي مجموعه وزارت نفت در تعديل مصرف از مهمترين دلايل کسري اعتبار واردات به شمار مي روند.

از یک سو در حالی که علي اديانی، عضو کميسيون انرژي مجلس شورای اسلامی از تلاش دولت براي ارايه لايحه تأمين کسري بودجه واردات بنزين و گازوئيل در شش ماه دوم خبر داده بود عزت الله يوسفيان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اين کسري بودجه را چهار تا پنج هزار ميليارد تومان برآورد کرد.

و از سوي ديگر در همین زمینه کميسيون انرژي مجلس در نامه‏اي به غلامحسين نوذري وزير نفت نوشته است: استفاده از منابع داخلي وزارت نفت يا برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين و گازوئيل توسط دولت بدون مجوز مجلس، غير قانوني است و دولت بايد از ادامه اين کار خودداري کند.در همين زمينه، کاتوزيان با اعلام اینکه تا کنون وزارت نفت متمم بودجه‏اي براي واردات به مجلس ارايه نکرده ، استفاده از منابع داخلي را غیر قانوني برشمرد و از تذکرات مکرر به وزير نفت و اصرار مقامات نفتی دولت نسبت به تکرار اين اقدامات غيرقانوني خبر داده بود.

پس یا آنگونه که برخی نمایندگان از کمیسون های مختلف مدعی هستند،قبلا برداشت های غیر قانونی برای تخصیص به امر واردات سوخت صورت گرفته یا از آنجا که بنا بر قانون اساسي، دولت مجاز به واردات خودسرانه بنزين نبوده و براي تصويب هرگونه برداشتي از درآمدهاي ملي، ملزم به گرفتن اجازه از مجلس است، دولت نهم هم اين تخلف قانون اساسي را مرتکب نشده است.

اگر فرض اول را درست بدانیم هرچند فروختن بنزین به قیمت 400 یا حتی بالاتر نیز توجیه پیدا می کند اما در این صورت باید بپذیریم به دولتی قانون گریز و متخلف که در این مورد خاص حتی قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و حتی خود خواسته – مانند سهمیه بندی سوخت- را زیر پای نهاده است که در این صورت باید با خاطی یا خاطیان برخورد جدی شود.

هرچند ناگفته پیدا است که در صورت درست بودن این فرضیه بایستی مسوول بسیاری از نابسامانی ها اقتصادی از جمله تورم ،افزایش بیکاری و ... را دولت بدانیم و البته اگر دولت در چنین مسئله واضح و آشکاری تابع قانون نباشد، رفتار قانومند آن نیز در سایر امور از جمله واردات و صادرات اقلام کشاورزی و فرآوره های نفتی با شبهه بسیار روبرو خواهد بود.

و اما اگر فرض دوم را دست بدانیم با محاسبات گفته شده، در صورتي که بودجه واردات بنزين و دادن رايانه ها پيشاپيش توسط مجلس شوراي اسلامي و در قالب لايحه بودجه به تصويب رسيده است، چگونه وزارت نفت مدعي است که فروش بنزين آزاد با ليتري چهارصد تومان منصفانه است؟

با توجه به اين که از یک سو در نيمه دوم سال جاري، قيمت بنزين به طور متوسط، اگر گرانتر از قيمت فوب خليج فاس فروخته نشده باشد، ارزانتر هم فروخته نشده است؛ لذا کسري بودجه اي واردات بنزين که برخي مقامات وزارت نفت برآورد کرده‏اند، متعلق به نيمه دوم سال جاري نیست.

و از سوی دیگر، دولت به خاطر ماهيت وجودي خود و همچنین تقاضا و دريافت بودجه چند هزار ميليارد تومانی براي تأمين يارانه بنزين شهروندان،نباید در موقعيت هاي پيش آمده با افزودن بار مالی غیر متعارف به مردم به دنبال کسب سود و منفعت بوده و بنزين را به قيمت بالاتر از قيمت منطقه‏اي به مردم بفروشد.

پس باید یا مسولان شرکت نفت توضیح دهند که طبق چه معیار و اصولی نرخ بنزین آزاد 400 تومانی را منصفانه می دانند یا مسوولان دولتی توضیح دهند که چرا قوانین کشوری را زیر پا گذاشته اند؟

گفتنی است، بنابر اذعان مسوولان دولتی بیش از نیمی از نیاز بنزین و گازوییل کشور در داخل تولید می شود.
[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه مرکزي، گوجه فرنگي ملين بوده و سنگ كليه را دفع مي‌كند.

مردان مي‌توانند با خوردن مداوم گوجه فرنگي خود را در مقابل سرطان پروستات محافظت کنند.

همچنين گوجه فرنگي از ورم آپانديس جلوگيري مي‌كند. از جوشانده برگ گوجه فرنگي نيز مي‌توان براي دفع شته و حشرات استفاده كرد.

گوجه فرنگي براي مبتلايان به نقرس و رماتيسم مفيد و ورم مفاصل را برطرف مي‌كند. همچنين از تصلب شرايين جلوگيري كرده و حتي مصرف آن براي اين مرض مفيد است.


گوجه فرنگي، اوره خون را پايين مي آورد. براي تميز كردن خون بايد از گوجه فرنگي و كرفس به نسبت مساوي و به مقدار سه فنجان در روز قبل از غذا و به مدت سه هفته استفاده كرد.

براي تميزي لكه جوهر بر روي لباس، يك تكه پنبه را در داخل آب گوجه فرنگي قرار داده و لكه جوهر را با آن مالش دهيد و سپس آنرا بشوييد.


اگر پوست شما كك و مك دارد، هر روز آنرا با گوجه فرنگي تميز كنيد كم كم كك و مك‌ها را از بين مي برد.

گفتني است، در بعضي از اشخاص هضم گوجه فرنگي با اشكال صورت مي گيرد. کساني که معده حساس دارند، نبايد در خوردن گوجه فرنگي افراط كنند.

همچنين بعضي از افراد نسبت به گوجه فرنگي حساسيت دارند. اين نوع از افراد نيز نبايد گوجه فرنگي بخورند.


منبع : کتب طب سنتی

[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

مجتمع مس ميدوک شهربابک با توليد 133000 تن كنسانتره با عيار 34درصد تا پايان آذرماه برنامه توليد كل سال 87 خود را پوشش داد. مهندس محمدهادي اردبيلي مدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران گفت: برنامه توليد اين مجتمع براي سال 87، توليد 133000 تن كنسانتره مس با عيار 34 درصد بوده است كه با همت و تلاش پرسنل توانستيم تا تاريخ سيزدهم ديماه 139000 تن كنسانتره توليد نماييم. مهندس اردبيلي گفت: اين بالاترين ميزان توليد كنسانتره با عيار 34 درصد از زمان راهاندازي در سال 83 تاكنون بوده است. مجتمع مس ميدوک يكي از مجتمع هاي تحت پوشش شركت ملي صنايع مس ايران است كه در 40 كيلومتري شمال شهربابک در جوار معدن مس میدوک احداث شده است

 


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]


موضوعات مرتبط: گالری تصاویر
[ پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]


موضوعات مرتبط: مناسبت ها و سنت ها
[ دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

 پندهای پرشکی مولا علی (ع)
خون گرفتن بدن را سالم و عقل را محکم میکند.
عطر به شارب( محاسن ) زدن از اخلاق پیامبر است و احترامی برای نویسندگان اعمال است.
مسواک موجب خشنودی خداست سنت پیغمبر (ص) است و دهان را خوشبو میکند.
روغن زدن پوست را نرم و قوای دماغی را زیاد میکند مجاری عرق را باز میکند خشکی را برطرف مینماید و رنگ را روشن میکند.
شستن سر ، چرک را میبرد و گردو خاک را پاک میکند.
آب در دهان گرداندن و شستن بینی سنت است و دهان و بینی را پاک میکند.
نوره نشاط آور و تمیز کننده تن است.
کفش نیکو نگهدار بدن است و کمک وضو و نماز است.
ناخن گرفتن درد بزرگ را جلو میگیرد و روزی را زیاد میکند.
برطرف کردن موی زیر بغل بوی بد را رفع میکند و پاک کننده است و سنتی است که پیغمبرپاک (ص) دستور داده.
شستن دستها پیش از غذا و بعد از آن روزی را فراوان کند مانع چربی لباس است و دیده را روشنی بخشد.
سیب معده را شستشو دهد و نظیف کند.
کندر جویدن دندانها را محکم و بلغم را رفع کند و بوی دهان را برطرف کند.
به قلب ضعیف را تقویت میکند معده را پاکیزه و قوت قلب را زیاد میکند ترسو را پر دل و فرزند را زیبا نماید.
طهارت گرفتن با آب سرد بواسیر را قطع میکند.
شستن لباس غم و قصه را زایل کند ( چرک را از بین می برد ) و شرط نماز است.
پس از غذا انگشتان خود را بلیسید که خداوند به شما برکت دهد.
غذا را بگذارید سرد شود هر وقت غذای گرم نزد پیغمبر می آوردند میفرمود : بگذارید سرد و قابل خوردن شود خدا نخواسته ما حرارت آتش را بچشیم برکت در غذای سرد است.
از گوشت پرندگان که سنگدان و خارپشت پا و چینه دان ندارند اجتناب کنید.
از خوردن گوشت درندگان نیشدار و پرندگان چنگال دار پرهیز کنید.
سپرز( دمبلان گوسفند ) نخورید که خون را فاسد میکند.
از غده های گوشت اجتناب کنید که رگ خوره را تحریک میکند.
خرما بخورید که شفای هر دردی است.
اگر به درد چشم مبتلا شدید آیه الکرسی بخوانید و به خود تلقین کنید که خوب شدم انشاء الله بهبودی پیدا می کنید.
بر سر سفره غذا نام خدا ببرید و طغیان نکنید که نعمت و روزی خدا است میخورید.
هرگاه مسلمانی ضعیف شد گوشت و شیر بخورد که خدا در آنها قوت نهاده .
بدون شام نخوابید که بدن ویران میشود.
هر دردی از داخل بدن است بجز زخم و تب که ( از خارج ) به بدن میرسد .
سوزش تب را با بنفشه و آب خنک فرو نشانید که حرارت تب گوئیا از نفس جهنم است.
تا مرض بر صحت غلبه نکند نباید مسلمان درمان کند.
بوی ناراحت کننده بدن را با آب برطرف کنید.
همیشه خود را وارثی کنید ( کثیف نباشید)خدا بنده کثیفی را که موجب آزار همنشین است دشمن دارد.
با انگشت ( یا زبان) عسل خوردن درمان هر دردی است خداوند فرموده : ( از شکم زنبورها نوشابه ای رنگارنگ بیرون آید که در آن برای مردم شفا است ) عسل خوردن و قرآن خواندن و کندر جویدن بلغم را آب کند.
پیش از غذا نمک بخورید اگر مردم از خواص نمک خبر داشتند آنرا بر باز هر مجرب ترجیح میدادند. هرکه قبل از غذا نمک بخورد هفتاد بلا و آفتهایی که جز خدا نمی داند از جانش دور شود.
در تابستان بر بدن تب دار آب سرد بریزید که حرارت را خاموش میکند.
کسی را که بر سر غذا نشسته شتابزده نکنید تا فارغ شود و همچنین کسی را که مشغول قضای حاجت است.
یاد ما خانواده برای دردها و وسواس سینه ها شفاست و دوستی ما رضایت پروردگار است.
از سگ فاصله بگیرید اگر تصادفا با آن تماس پیدا کردید اگر با رطوبت بود جامه را بشویید و اگر خشک بوده آب بر آن بپاشید.
کدو بخورید که قوای دماغی را زیاد میکند ، پیغمبر (ص) به کدو علاقه داشت.
قبل و بعد غذا ترنج بخورید آل محمد چنین میکنند.
گلابی قلب را جلا میبخشد و دردهای داخلی را تسکین می دهد.
آب را به جای بوی خوش بکار برید.
ایستاده آب نخورید که باعث درد بی درمان است مگر اینکه خدا علاج کند.
نوزاد را روز هفتم ختنه کنید از سرما و گرما هم نترسید چه آنکه ختنه پاک کننده بدن است.
و زمین از بول ختنه نشده به خدا می نالد.
من دوست دارم مومن پانزده روز یک بار نوره بکشد.
سر کشیدن شیر ، خوردن شیر درمان هر دردی است بجز مرگ.
ماهی کم بخورید که بدن را آب میکند بلغم را زیاد و خون را غلیظ مینماید.
انار را با پیه آن بخورید که معده را دباغی میکند.
هر دانه انار که در معده قرار گیرد تا چهل شب دل را زنده کند و جان را از امراض امان بخشد و وسوسه شیطان را براند.
سرکه نان خورش خوبی است صفرا بر و حیات بخش قلب است.
کاسنی بخورید که در هر صبحگاه قطره ای شبنم بهشتی بر برگ آن مینشیند.
آب باران بخورید که بدن را پاک کند و مرض را براند خدا فرموده : ( از آسمان باران فرود آورد تا شما را پاک کند و آلودگی شیطان را از جانتان دور کند و دلها را محکم و قدمها را استوار نماید)
سیاه دانه دوای هر دردی است مگر زهر آگین باشد.
برای زن آبستن دوا و غذایی بهتر از خرمای تازه نیست خدای متعال به مریم فرمود : ( درخت خرما را به جانب خود تکان ده خرمای تازه برایت فرو ریزد بخور و بنوش و چشم روشن دار )
با خرما کام نوزادان را بردارید پیغمبر (ص) با حسن و حسین (ع) چنین کرد.
با بنفشه انفیه بسازید.
حجامت را از دست ندهید.
( کتاب نصایح باب چهارصد از صفحه 373 تا 404 ) منبع: http://www.parsiteb.com

[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

بیماری قلبی یکی از مهمترین مشکلات سلامت جامعه است و دومین و حتی می توان گفت اولین عامل مرگ و میر در کشور به شمار می رود

دکترعظیم زاده گفت: بعضی از شهرستان های کرمان مثل زرند، راور و شهربابک فاقد پزشک متخصص قلب می باشند. دکتر بهزاد عظیم زاده دبیر اجرایی همایش آریتمی و نارسایی قلب و متخصص قلب در حاشیه این همایش با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) منطقه کویر گفت: در حال حاضر 12 پزشک در شهرستان کرمان ، سه پزشک در رفسنجان، سه پزشک در سیرجان و در بم، بافت و جیرفت هر کدام یک پزشک در حال خدمت رسانی به بیماران قلب و عروقی هستند. این متخصص قلب اظهار داشت: بیماری قلبی یکی از مهمترین مشکلات سلامت جامعه است و دومین و حتی می توان گفت اولین عامل مرگ و میر در کشور به شمار می رود. وی افزود: با صنعتی شدن جامعه و کم تحرکی و کم شدن فشار کاری و افزایش استرس بیماری قلبی در کشور در حال افزایش است و یکی از موارد نگران کننده در این زمینه ،کاهش سن شروع بیماری قلبی ـ عروقی و سکته های قلبی است . وی یادآور شد: خوشبختانه بعضی از بیماریهای قلبی نظیر بیماری ناشی از تب روماتیسمی کاهش یافته است. دکتر عظیم زاده درادامه به عوامل ایجاد بیماریهای قلبی ـ عروقی اشاره کرد وگفت: بالا بودن فشارخون، چربی و قندخون، استرس از عوامل مهم در ایجاد بیماریهای قلبی می باشد . وی در ادامه ضمن تاکید بر پیشگیری از بروز بیماریهای قلبی گفت: سیستم بهداشتی باید نهایت سعی را در پیشگیری از ایجاد این بیماریها بکار گیرد چراکه پس از ابتلا درمان آن مشکل می شود. دکتر عظیم زاده تصریح کرد: یکی از عواملی که نقش موثر در این زمینه دارد بازآموزی کادر پزشکی کشور است به همین منظور بخش قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری مرکز تحقیقات فیزیولوژی و حمایت شرکت ایران بهداشت کنگره سه روزه آریتمی و نارسایی را برگزار نمود. وی در خصوص تاثیر همایش در کرمان گفت: برگزاری چنین همایش هایی تاثیر زیادی در ارتقا سطح آگاهی پزشکان در بیماریهای قلبی دارد تا با درمان های جدید آشنا شوند. دکتر عظیم زاده ،مرکز قلب و عروق کرمان را یکی از مراکز مهم درمان بیماران عنوان کرد و افزود: امید است برگزاری این همایش در راستای رفع نقاط ضعف و آموزش درمان های جدید موثر واقع شود.


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

مديركل دفترامور شهري استانداري كرمان از صدورمجوز راه اندازي دو شهرداري جديد در اين استان خبر داد. سيد "مجتبي ثمره هاشمي"روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود:اين دو مجوز مربوط به شهرهاي "خرسند" و "جوزم" از توابع شهرستان شهربابک است. وي بيان كرد: با صدور مجوزهاي لازم "نجف غلامي نژاد" و "مجتبي آقابابايي" به ترتيب به عنوان شهرداران خرسند و جزوم برگزيده شدند. ثمره هاشمي صدور مجوز راه اندازي شهرداري جديد را نيازمند وجود شرايط خاصي در آن مناطق دانست و اظهار داشت: از آنجايي كه شهرهاي ياد شده هنوز رنگ و بوي روستا دارند لذا دولت بايد حمايت هاي لازم براي عمران و آباداني اين شهرها را انجام دهد. به گفته وي، شهر خرسند داراي 13 هزار و 322 نفر در قالب دو هزار و 891 خانوار است. ثمره هاشمي بيان كرد: شهر جوزم نيز 10 هزار و 677 نفر را درقالب دو هزار و 258 خانوار در خود جاي داده است. وي به تشكيل شوراي اسلامي در اين شهرها در آينده نزديک خبر داد. وي بيان كرد: آيين افتتاح رسمي شهرداري هاي خرسند و جزوم در دهه مبارک فجر امسال انجام مي شود. وي استان كرمان را داراي ظرفيت ها و استعدادهاي بالقوه فراوان دانست و بر استفاده صحيح و اصولي از اين استعدادها تاكيد كرد.


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]

پس از اين‌که «ح.ش»، صاحب تلويزيون ‏ITN‏ در خيانتي آشكارا به هموطنان خود، رپرتاژ آگهي ‏کاملا دروغ و غير واقعي فروش آپارتمان در دوبي با دادن اقامت دايم براي اعضاي ‏خانواده و بهره‌برداري از خدمات اجتماعي دولت دوبي را مطرح کرد، شمار بسياري ‏از اين آپارتمان‌ها به خريداران ساده‌دل ايران فروخته شد، در حالي که هيچ ضمانتي ‏براي دادن اقامت هميشگي براي آنها وجود نداشت.‏

به گزارش خبرنگار «تابناك»، با اين حال اين فرد شياد و شبکه او دست از اين آگهي‌هاي کذب بر نداشته و جالب اين‌که ‏مقامات اماراتي که شاهد فروش آپارتمان‌هاي مورد اشاره بودند، از كارهاي غير قانوني اين تلويزيون و شرکاي وي در دوبي هيچ گونه جلوگيري نکردند.‏

اكنون با گذشته پنج سال، دولت امارات در سياستي کاملا ضد ايراني، هزاران نفر از کارگران ‏و کارمندان ايراني شرکت‌هاي گوناگون را از اين کشور بيرون کرده و در قانون سخت‏گيرانه، حق ثبت شرکت توسط ايراني‌ها را در منطقه آزاد ممنوع و اجازه اقامت دايمي را ‏براي شهروندان ايراني به طور کل سلب کرده است.‏

در اين ميان، جالب است بدانيد که بيش از دو هزار نفر از کساني که آپارتمان‌هاي دوبي را ‏خريداري کرده‌اند، بارها تقاضاي رواديد عادي آنها در بخش مهاجرت سفارت امارات ‏برگشت خورده و اين در حالي است که اموال و آپارتمان‌هاي آنها در امارات رها ‏شده است.‏
ولي اين پايان سناريو تلخ نيست؛ يکي از بندهاي قرارداد انگليسي، خريد آپارتمان در دوبي ‏مي‌گويد: صاحب اين آپارتمان تا هنگامي که زنده باشد، مالک آن بوده و پس از اينکه فوت كند، آپارتمان جزو اموال عمومي در دوبي به شمار مي‌آيد!‏

اين نکته را کارمند ايراني يکي از بنگاه‌هاي معاملات ملکي در دوبي در اختيار خبرنگار «‏تابناک» گذاشت و مي‌تواند شوک بزرگي به ايرانيان صاحب خانه در دوبي وارد کند.‏
از طرفي، با توجه به قرارداد 99 ساله ساخت پروژه ملک و زمين در دوبي، عملا پس از ‏گذشت زمان مورد اشاره، هيچ ملکي در امارات در مالکيت صاحب خصوصي نيست.‏

به رغم اين اوضاع، شهروندان انگليسي و آمريکايي که از قوانين تشويقي زيادي براي ‏سرمايه‌گذاري در دوبي و امارات برخوردار هستند، هرگز به هزينه‌هاي شخصي روي ‏املاک و آپارتمان‌ها به صورت خصوصي اقدامي نکرده‌اند و در حرکتي هوشمندانه و ‏حقوقي با تشکيل گروه‌هاي ملکي و سهم مشترک به صورت ‏Time Share*‎‏Time Share ) *‎‏ : به مدل مالکيت زماني متغير در سال گفته مي‌شود که چند نفر به صورت ‏جمعي با مبلغي بسيار پايين که ضرر زيادي نداشته و هزينه‌هاي استهلاک و تبديل به ‏احسن شامل آن نمي‌شود، يک ملک را به صورت مشاء در مالکيت خود گرفته و براي ‏استفاده در محدوده زماني خاصي در هر فصل از آن بهره مي‌برند!‏) ملکي را ‏به صورت شرکتي خريده و از املاک استفاده جمعي مي‌کنند.‏

همين رويکرد در بيست سال اخير است که موجب شد اماراتي‌ها براي جلب نظر ‏سرمايه‌گذاران بزرگ اروپايي، هزينه‌هاي وحشتناکي مانند ساخت ورزشگاه 140 ميليون ‏دلاري الامارات براي باشگاه آرسنال و خريد نجومي باشگاه منچستر سيتي را به جان ‏بخرند؛ شايد که چشم تيز و قانونمند اروپايي را از حقيقت دور کنند.‏

در عين حال، متأسفانه شهروندان ايراني به خاطر تبليغات دروغ شبکه تلويزيوني مورد ‏اشاره و اهداف اقتصادي و ضد ايراني صاحب آن بيشترين سهم را از آپارتمان‌ها و ‏املاک مورد اشاره دارند و معلوم نيست با روحيه پس‌انداز ما ايراني‌ها، چه آينده تلخي ‏در انتظار اين سرمايه‌ها و ارثيه‌هاي خريداري شده باشد!‏

[ شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]
مشهد - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر نیرو گفت: میزان آب موجود برای استفاده هر فرد در ایران یک چهارم میانگین جهانی است.

حمید چیتچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر متوسط استفاده آب مردم جهان از منابع آب تجدیدپذیر معادل هفت هزار و 600 متر مکعب در سال است که این میزان در کشور ما کمتر از یک هزار و 900 متر مکعب است.وی منازعات آینده دنیا و هزاره سوم را برای دسترسی به منابع انرژی و به ویژه آب دانست و متذکر شد: با توجه به توسعه جمعیت کشور ما نیاز به حفظ منابع و مدیریت تامین کاری بسیار معقولانه است.قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: میزان آب قابل استحصال از کلیه منابع تامین کننده در 20 سال آینده در کشور تنها 121 میلیارد مترمکعب است با این حال نیاز مردم در این سال به بیش از 131 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. وی با بیان معضلات برداشت بی رویه آب پرداخت و اظهار داشت: نفوذ آب شور به نواحی آب شیرین، افت خاک، آلودگی منابع آب و کاهش کیفیت آب از جمله این معایب است. چیتچیان میزان برداشت آب را از منابع کنونی آن در کشور بسیار بیشتر عنوان کرد و اذعان داشت: طی سالهای 51 و 52 میزان برداشت آب از هر چاه در طول سال معادل 195 هزار متر مکعب بود که طبق آمارها این میزان در سال 84 با 50 درصد کاهش منابع به 96 هزار متر مکعب رسیده است. وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 97 هزار حلقه چاه غیر مجاز و افزون بر 250 منطقه ممنوعه برداشت آب در کشور وجود دارد. قائم مقام وزیر نیرو در خصوص وضعیت برق کشور نیز گفت: هم اکنون 150 هزار کیلومتر شبکه برق کار برق رسانی به بیش از 21 میلیون مشترک کشور را بر عهده دارند. وی میزان مصرف برق را نیز در کشور 51 هزار مگاوات ساعت ذکر کرد و ادامه داد: ظرفیت تولید نیروگاهی برق در کشور سالانه 204 میلیارد کیلووات ساعت است که کشور ما را در رده نوزدهم جهان از لحاظ تولید برق قرار داده است.


[ شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]
سایت دیار بابکان به همت يكي از فرزندان بابك زمين راه اندازي شد شما مي توانيد با استفاده از آدرس  http://www.diarbabakan.com وارد اين سايت شده و از آن استفاده نمائيد .

هدف از راه اندازي اين سايت از زبان مدير سايت :

 هدف ما از راه اندازی سایت دیار بابکان این هست که بتوانیم اخبار وموضوعات جالب  را انعکاس دهيم  و کارهای انجام شده و نشده در شهرمان را توسط جوانان نقد کنیم و بتوانیم پیشنهادات عزیزان شهربابکی را به گوش مسئولین برسانیم و همچنین هدف دیگر ما این است که این سایت را به مکانی جذاب در اینترنت برای جوانان تبدیل کنیم


موضوعات مرتبط: اخبار ويژه شهربابك
[ شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ ] [ ] [ m_ali ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

بنام خالق هستی
بـــازهم افــــــروخت دل را شعــــله حب الــــوطن

تـــا كه در تــوصيف شهربابـــــــكان گويــــم سخن

با عرض سلام خدمت شما عزیزان که درگوشه وکنار این جهان پهناور زندگی می کنید و در گذرگاه بزرگ جهانی اینترنت به گشت و گذار مشغول هستید و گاهی هم ویلاگ این بنده حقیر را مورد لطف خو يش قرار می دهید .وبلاگ شهربابک در یکا نگاه تلاش می کند تا ضمن ارائه خبرهای شهرستان نسبت به معرفی اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان به جهانیان اقدام وبا جمع آوری و ارائه مطالب مختلف فرهنگی . تاریخی . جغرافیای . اجتماعی . صنعتی و گردشگری به نیاز های شما عزیزان در رابطه با شهربابک پاسخ دهد . در این راستا به همکاری تک تک شما نیازمندم با ارسال مطالب . عکس و معرفی کتاب و منابع تاریخی یاریگر ما باشید . مدیریت این وبلاگ از همکاری تک تک شما عزیزان استقبال می کند و دست شما را به گرمی می فشارم . منتظر مطالب شما
جهت استفاده در وبلاگ هستم. شما می توانید مطالب خود را در قالب نظرات و یا بوسیله ایمیل ارسال و در جهت هرچه بهتر شدن اين وبلاگ كمك نمائيد .
امکانات وب